Om alder og betegnelser

Cognac er i de fleste tilfeller et produkt uten årgangsbetegnelse, da det i likhet med champagne er et blandingsprodukt fra fat av ulike årganger, distrikter og kvaliteter. Formålet er å skape et så balansert produkt mellom frukt, eik, alkohol og krydder som mulig. For cognac gjelder ofte regelen «jo eldre, jo bedre». Ved overgangen fra fat til flaske, stopper imidlertid tidsregningen. Når cognacen først er tappet på flasker, utvikler den seg ikke videre. Cognac på eik er en drikk i utvikling. Cognac på glass er en substans som regnes som død men gudbedre for et liv den kan lage!

Alder og aldersbetegnelser på cognac reguleres av de franske landbruksmyndighetene. Helt frem til 1800- tallet var man ikke mer avansert i benevningene enn at man strakk seg til det generelle ordet “gammel». I dag er det  eget lovverk som regulerer dette, og det nytter ikke å lyve på alderen …

2 år VS (Very Special), * * * eller Tre Kors
4 år VSOP (Very Superior Old Pale)
10 år XO (Extra Old) (endret fra 6 til 10 år i 2018)

Det er alltid den yngste cognacen i en blanding som tilsier hvilken benevnelse cognacen skal ha. Dersom 99 % av innholdet er 100 år gammelt, og man har i en liten andel 4 år gammel cognac, er hele flasken per definisjon 4 år gammel, og dermed høyst en VSOP.