Nyheter

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Bache-Gabrielsen Norge er blitt norges første tradisjonelle importør av vin og brennevin med miljøsertifiseringen «Miljøfyrtårn». Vi er den viktigste leverandør av cognac til det norske markedet. Vi tilbyr en portefølje innenfor vin- og brennevin til både vinmonopolet, tax-free og hotell- og restaurantmarkedet. Vi er en importør med landsdekkende salgs og markedsteam som ønsker å sette så lite fotavtrykk som mulig og vise vårt miljøansvar.

Det har vært en flott bevisstgjørende prosess mot sertifisering og vi skal arbeide systematisk videre for å redusere vår miljøbelastning, da spesielt innen reise og transport, oppfordre kunder og samarbeidspartnere til digitalisering, samt påvirke våre leverandører og bransjen til å gå i samme retning.  Flere av våre kunder er i dag miljøfyrtårnsertifisert og som sertifisert Miljøfyrtårn dokumenterer vi at vi er bevisst vårt ansvar for vårt felles miljø.

I vårt sortiment finnes tradisjonelle cognacer hvor jordsmonn, druer, eikelagring, tiden og kjellermesteren viser hva de til sammen kan prestere, samt cognac fra spesifikke vinmarker eller områder og deriblant en av få organiske. Vi vil så fremt det er tilgjengelig fra våre leverandører tilby miljøsertifiserte produkter og miljøvennlig emballasje for våre sluttkunder.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra mot flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.